KURSU SEMINĀRI
eBig3 projekts ir noslēdzies, taču eBig3 tehnoloģija ir aktīva!
Ja vēlaties reģistrēties ar eBig3 tehnoloģiju - sūtiet īsziņu Mii Vards Uzvards 5 uz 25656946 - saņemsiet piekļuvi Komercdarbības kursam!


RTU TĀLMĀCĪBAS STUDIJU CENTRĀ NOTIKS INDIVIDUĀLAS VAI MAZU GRUPU KONSULTĀCIJAS eBig3 KURSIEM
eBig3 tālmācības kursi
1.
Profesionālās saziņas kursā jūs apgūsiet iemaņas, kas jums palīdzēs komunicēt profesionālā līmenī. Kurss ir paredzēts ikvienam, kurš vēlas apgūt iemaņas efektīvu profesionālās saziņas dokumentu veidošanā, iegūt zināšanas par dokumentu veidošanas principiem un dokumentu gatavošanas procesu, kā arī apgūt prasmes veidot instrukcijas, tehniskos aprakstus, ziņojumus un korespondenci.
Profesionālā saziņa


3.
Uzsākot savu uzņēmējdarbību, svarīgi ir izveidot sava biznesa plānu, apzināt savas biznesa idejas veiksmes faktorus un nepieciešamās finanses. Apgūstot kursu par uzņēmējdarbību, jūs atradīsiet atbildes uz jautājumiem kā gūt panākumus biznesā un vai manai biznesa idejai ir tirgus? Pēc kursa apgūšanas jūs pratīsiet sagatavot biznesa plānu savas idejas īstenošanai, izvērtēt galvenos nosacījumus, izvēloties piemērotu tirgu biznesam un optimāli nodrošināt un prognozēt finanšu plūsmu.
Uzņēmējdarbības pamati


5.
Informācijas sabiedrībā darba ņēmējs var strādāt tāldarbu, atrasties ārpus darba devēja telpām, izmantot darbam datortīklus un telekomunikācijas. Šis kurss jums izskaidros tāldarba principus, darbinieka un darba devēja ieguvumus, veicot tāldarbu. Pēc šī kursa apguves jūs pratīsiet iekārtot sev mājas biroju, pamatot darba devējam savu izvēli strādāt tāldarbu, izstrādāt stratēģiju, kā veikt tāldarbu un īstenot galvenos priekšnosacījumus produktīvam tāldarbam, un sakārtot tāldarba attiecības atbilstoši Latvijas un Eiropas likumdošanai.
Informācijas sabiedrība un tāldarbs


7.
Ikvienam zināšanu sabiedrības laikmeta pārstāvim ir nepieciešamas datora lietošanas pamatprasmes. Zināšanas par sistēmbloku, monitoru, klaviatūru un peli, prasme lietot Windows operētājsistēmu ir nepieciešamas, lai varētu iegūt un nosūtīt informāciju, lai varētu kontaktēties ar cilvēkiem jebkurā pasaules malā. Pēc kursa apgūšanas jūs pratīsiet patstāvīgi ieslēgt, izslēgt datoru, startēt datorā jaunu lietojumprogrammatūru, veidot datnes un ievietot mapē, radīt jaunas mapes, strādāt ar dokumentiem, atvērt vienu vai vairākus logus, lietot internetu un e-pastu.
Dators iesācējiem


9.
Kursā apgūsiet jauno informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes. Pēc šī kursa apgūšanas jūs pratīsiet savam datoram pieslēgt un lietot ārējās iekārtas, meklēt informāciju , izmantojot meklēšanas programmas, izmantot kartes un e-pastus, zināsiet, kas apdraud jūsu datoru un personīgo informāciju. Jūs apgūsiet emuāru (blogus) un arī savu bezmaksas mājas lapas veidošanu, attēlu un video apstrādi. Kurss sniedz zināšanas arī par videomateriālu montēšanas procesu, video sagatavošanu demonstrēšanai auditorijā vai tīmeklī, informācijas drošību tīmeklī un tās lietošanu sociālajos tīklos, kā arī drošu iepirkšanos internetā.
Dators lietotājiem


11.
Prasmīgi izmantot apkārtējo teritoriju un izveidot brīnišķīgu dārzu mūsdienās var ikviens, kurš vēlas. Šajā kursā tiek sniegtas idejas dārza ainavas veidošanā, sākot no dārza stila izvēles līdz projekta izstrādei, izskaidrota koku, krūmu un puķu kopšana un audzēšana, kā arī ieteikti padomi sortimenta izvēlē. Pēc mācību kursa apgūšanas jūs pratīsiet izveidot dārza plānojumu atbilstoši vajadzībām un iespējām, izvēlēties augus pēc saderības un ekoloģiskām prasībām un veidot skaistu ainavu paši savā dārzā.
Ainava dārzā


13.
Kursā apgūsiet prasmes izskaidrot atjaunojamo enerģētisko resursu būtību, iegūšanas un izmantošanas veidus, izstrādāt individuālu stratēģiju ātri atjaunojamo enerģijas resursu ekonomiski pamatotai iegūšanai lauksaimniecībā neizmantojamās platībās. Kursā atradīsiet zināšanas par šķeldas izmantošanu enerģijas ražošanā, par kārklu audzēšanu un augsnes sagatavošanu ātraudzīgo kārklu platības ierīkošanai, kārklu stādīšanu un kopšanu, kā arī to izmantošanu enerģijas ražošanai.
Atjaunojamo meža resursu izmantošana


15.
Latviešu un leišu valodas ir radniecīgas, tādēļ to runātājiem būtu jāspēj sazināties bez citu valodu starpniecības. Vēl jo vairāk, latgaliešu valoda ir līdzīgāka leišu valodai, nekā latviešu literārā, bet žemaišu valoda – latviešu valodai, nekā leišu literārā, tātad to zinātājiem būtu jāsaprotas vēl labāk. Kursa mērķis ir motivēt baltu valodu runātājus savā starpā sazināties, izmantojot dzimtās valodas. Kursā jūs apgūsiet prasmes latviešu - lietuviešu saziņas uzsākšanai, pratīsiet sazināties, izmantojot abas baltu valodas.
Latviešu - leišu saziņa


17.
Kursa mērķis ir skaidrot ikviena apmierināta klienta nozīmību preču un pakalpojumu pārdošanas procesā, atbildot uz 23 bieži vien uzdotiem jautājumiem biznesa iesācēja praksē. Kursā varēs apgūt pakalpojumu un preču pārdošanas prasmes, komunikāciju ar klientiem, finanšu administrēšanas prasmes, izprast darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas nozīmību, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanas aspektus un nodokļu administrāciju. Kurss piedāvā mācīties finanšu jautājumu un dažādu biznesa lēmumu pieņemšanu, analizēt nodokļus un naudas plūsmas uzņēmumā, darbu ar esošajiem un jaunajiem klientiem, uzņēmuma darbinieku kvalifikācijas celšanas metodiku.
23 lietas biznesa iesācējiem


19.
Internets ir platforma, kuru izmantojam meklējot informāciju, sazinoties ar draugiem, iepērkoties interneta veikalos un veicot norēķinus bankās. Kursa ietvaros tiks aplūkotas tēmas par elektroniskās uzņēmējdarbības iespējām, izmantojot internetu, pārdošanas, iepirkumu, pakalpojumu uzņēmējdarbību, kura tiek veikta ar elektroniskās vides palīdzību. Kursā "interneta mārketings un reklāma" būs tēmas par visbiežāk lietotajiem elektroniskās uzņēmējdarbības modeļiem un elektroniskās uzņēmējdarbības tipiem, mobilo komerciju un sabiedriskajiem pakalpojumiem, elektronisko mārketingu un reklāmas iespējām internetā.
Interneta mārketings un reklāma


21.
Sociālie tīkli biznesa iesācējiem